Användarvillkor

Läs dessa villkor noggrant innan du använder Dacapos hemsida. Genom att använda webbplatsen godkänner du villkoren nedan. Om du inte accepterar villkoren ska du inte använda webbplatsen.


Äganderätt

Webbplatsen ägs och drivs av Dacapo Stainless A / S ("Dacapo") registrerats enligt dansk lag med huvudkontor i Silkeborg, Danmark.


Användarlicens

Du är välkommen att titta runt på webbplatsen. Dacapo ger dig tillåtelse att titta på webbplatsen och skriva ut eller ladda ned material för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, förutsatt att du utan förbehåll accepterar villkoren i detta avtal och förutsatt att du inte ändrar upphovsrättskyddat material, varumärken eller annan skyddad egendom.


Du får inte utan skriftligt tillstånd från Dacapo på något sätt kopiera, reproducera, ladda upp, överföra eller distribuera innehållet på webbplatsen, inklusive text, bilder, ljud och video för offentliga eller kommersiella syften.


Om Ni använder denna websida innebär det att ni accepterar utan förbehåll de förbud och villkor som anges här. Du garanterar vidare genom din användning av webbplatsen att ni inte på något sätt kommer använda webbplatsen för något ändamål som är olagligt, omoraliskt eller på annat sätt förbjudet enligt dessa villkor.

 

Användarinformation

All kommunikation och allt material du överför till webbplatsen via e-post eller på annat sätt är och kommer att behandlas som icke-konfidentiellt material och utan upphovskydd. Dacapo har rätt att använda allt du skickar via post / e-post för alla ändamål. Det är förbjudet att i allt sändande och överförande till / från webbplatsen överföra olaglig, hotfull, ärekränkande, nedsättande, obscen, pornografisk eller information som på något sätt bryter mot någon lag.

 

Länkar till och från andra webbplatser

Dacapo kan fritt tillhandahålla länkar till tredjeparts webbplatser på hemsidan. Dacapo har ingen kontroll över den i länkade webbplatser och Dacapo är inte på något sätt ansvarig för innehållet i, direkt eller indirekt, länkad webbplats. Dacapo ger inte något godkännande av företag eller produkter som dessa länkar kan ge. Dacapo förbehåller sig rätten att när som helst ta bort en länk eller länkade program. Om du vill besöka annan webbplats som länkats från vår hemsida gör du det på egen risk.


Innehåll

Dacapo är mycket noggrant med att upprätta och underhålla webbplatsen och för att se till att innehållet är korrekt och aktuellt. Innehållet på webbplatsen kommer att förändras ständigt utan förvarning. Dacapo ger därför inga garantier för att innehållet är korrekt och aktuellt.
Besökare på webbplatsen är överens om att Dacapo är befriad från allt ansvar för innehållet på webbplatsen, dess programvara, funktionalitet eller för användningen av den.


Immateriell rättigheter

Texter, layouter, ritningar, databaser och andra delar av denna webbplats är skyddat av upphovsrätt. Några av de namn, skyltar och logotyper på webbplatsen är skyddade varumärken.


All reproduktion, anpassning, översättning, modifiering eller användning av hela eller delar av denna webbplats eller dess skyddade element, oavsett form och medium, är förbjudet utan skriftligt medgivande från Dacapo.


Ingenting som visas på webbplatsen skall tolkas som beviljande av någon licens eller rätt att använda något varumärke utan skriftligt tillstånd från Dacapo eller tredjepart som äger varumärket som visas på hemsidan.


Ansvar

Ditt användande och besök på webbplatsen sker på egen risk. Dacapo garanterar inte att den programvara som används på webbplatsen, den information, online-applikationer eller andra tjänster som tillhandahålls av sidan är felfri eller att dess användning kommer att vara utan avbrott.


Dacapo avsäger sig uttryckligen allt ansvar för ovan, inklusive exakthet, skick, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Oavsett vad som står på hemsidan är Dacapo inte på något sätt ansvariga för förlust av vinst, intäkter eller indirekta skador som uppkommer på grund utav eller i samband med webbplatsen eller genom att använda någon av tjänsterna som visas på hemsidan.