Dacapo Stainless

Grossisten Dacapo Stainless har sedan starten 2003 utvecklat sig till att vara en betydande aktör på den rostfria marknaden för rostfritt stål. Vi sysselsätter mer än 111 anställda i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland och Holland och med mer än 11.000 varunummer på lager är vårt produktprogram ett av de mest omfattande i Europa.
Dacapo Stainless omsätter omkring 115milj. EUR/år och säljer till mer än 45 olika länder.

Våra kunder

Våra kunder är mellanstora och stora förbrukare i Europa ofta med globala aktiviteter som företrädelsevis arbetar mot processindustrin, (livsmedel, mejeri, kemi, farma etc.). Vidare har vi kunder inom bygg och anläggning, transport, energi m.fl. Industriell tillverkning,  maskinbyggande, underleverantörer av komponenter och halvfabrikat,  projektering och montering är de typiska kunderna som vi samarbetar med.

Vi skapar mervärde för våra kunder genom att vara en viktig länk mellan dem och några av världens största tillverkare av rostfritt stål. Förutom att erbjuda våra kunder ett av det bredaste programmen av rostfritt, erbjuder vi även:

 • Webshop
 • Punch Out, överför dina order från eget ERP-system med ett enda klick
 • EDI-lösningar
 • 3D och 2D ritningar inkl. måttangivelser
 • Konsolidering av varor
 • Finansiering
 • Kvalitetskontroll
 • ISO-9001:2015 certifikat
 • Vi använder våra kontakter för erbjuda våra kunder konkurrensekraftiga priser
 • Bevakning och uppföljning mot verk
 • Buffertlager
 • Projekt-lager med Dacapos containerlösning
 • Just-In-Time-leveranser
 • Öppna offerter
 • Säkerställer råvarupriset så du kan bedöma dina risker
 • Hängivna Account Managers med stor kunskap om din verksamhet
 • Information om marknaden och prisnivåer
 • Tillgång till avancerad IT för prognoser
 • Space management
 • Produktutveckling  

Dacapo gillar att utmana redan existerande lösningar och det är med bra frågor som vi säkerställer att nedersta raden blir tillfredställande både för dig som kund och för Dacapo Stainless.  

Våra leverantörer

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk och därför ställer vi stora krav på våra leverantörer. Vi köper endast stål från världsledande producenter och vi ställer höga krav på kvalitetsnormer och standarder. Dacapo Stainless är en fristående grossist, utan ägandeskap från något verk, vilket ger oss möjlighet att handla från marknadens samtliga verk och det ger oss de bäst möjliga förutsättningarna på pris, kvalitet och leveranssäkerhet.

Våra leverantörer finns i både Europa och Asien. På illustrationen här till vänster kan du få en överblick på vilka länder som finns representerade bland Dacapos leverantörer.

 

 

Dacapo Stainless’ organisation

Säkerhet och hastighet prioriteras

Redan från grundläggandet av Dacapo Stainless har vi haft ett mål: Vi vill leverera den rätta produkten och den bästa servicen,  så snabbt och säkert som möjligt. Det kräver en flexibel struktur där våra avdelningsansvariga har mandat att ta beslut och på så sätt effektivisera processen för våra kunder. Därför är organisationen platt och smidig och har korta kommunikationsvägar vilket gör att det inte är långt mellan ord och handling.


Ägarskap och styrelse

Dacapo Stainless är 100% dansk-ägt. 90% av företaget är ägt av 2-F Finans A/S som i sin tur ägs i lika delar av Jesper Klein-Petersen, Henrik Saxtrup Sylvest och Kristian Saxtrup Sylvest. Resterande 10% ägs av ledande medarbetare.

Ledning:
Kristian Saxtrup Sylvest, VD

Styrelsen är sammansatt av:
Andy Andersen, Ordförande
Jesper Klein-Petersen
Michael Mortensen