Gebruiksvoorwaarden

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door, voordat u gebruik gaat maken van de website van Dacapo Stainless (“Website”). Door de Website te bezoeken en te gebruiken gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden en condities. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, onthoudt u zich dan van gebruik van deze Website.


Eigendomsrechten

De Website is eigendom van en wordt bewerkt door Dacapo Stainless BV (“Dacapo”), officieel geregistreerd in Nederland en alle rechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten geassocieerd met de Website en de inhoud hiervan zijn eigendom van Dacapo en zijn groepsgelieerde bedrijven.


Licentie

U kunt vrij gebruik maken van de Website. U heeft de toestemming van Dacapo om de inhoud van de Website te bekijken en om weergegeven materiaal op de website te printen en te downloaden voor uw eigen niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u, zonder voorbehoud, deze voorwaarden accepteert.


Echter, heeft u geen toestemming om, zonder schriftelijke toestemming van Dacapo, op welke manier dan ook te kopiëren, reproduceren, uploaden, doorzenden of distribueren van enige inhoud van de Website, inclusief tekst, foto’s, graphics, geluid, video, etc voor enig publiek of commercieel gebruik. Inhoud van de Website moet in frames geplaatst worden (beschermende omkadering) op websites van derden.


Gebruikers informatie

Alle informatie of materiaal, wat u verstuurd naar de Website via e-mail of op een andere manier, zal worden ontvangen als niet-vertrouwelijk en zonder auteursrecht. Dacapo heeft het recht om op enigerlei manier gebruik te maken van hetgeen wordt doorgestuurd naar de Website. Het is niet toegestaan om enigerlei materiaal of inhoud te versturen naar de Website wat illegaal, bedreigend, lasterlijk, onfatsoenlijk, pornografisch of op welke manier dan ook dat in strijd is met de wet of regelgeving.


Links

Dacapo mag zonder toestemming links van websites van derden plaatsen op de Website. Dacapo heeft geen controle over welke gelinkte website dan ook en Dacapo is dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of functionaliteit van deze websites, direct of indirect gelinked. Dacapo behoudt zich het recht voor om op iedere moment een link te verwijderen. Mocht u gebruik willen maken van één van de gelinkte websites op de Website, dan is dat uw eigen verantwoordelijkheid.


Inhoud

Dacapo zal zich altijd volledig inspannen om ervoor te zorgen dat de geplaatste inhoud op de Website correct is en up-to-date. Desalniettemin is de inhoud van de Website onderhevig aan regelmatige wijzigingen en updates zonder voorafgaande kennisgeving. Dacapo geeft daarom geen garantie dat de inhoud correct is en up-to-date. Bezoekers van de Website erkennen en accepteren dat Dacapo niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de Website, de software en functionaliteit en enig gebruik hiervan.


Immateriële rechten

Tekst, layout, tekeningen, illustraties, databases en andere onderdelen van de Website alsmede de Website zelf is auteursrechtelijk beschermd. Specifieke namen, merken en logo’s op de Website zijn beschermde handelsmerken.


Alle manieren van kopiëren, verwerking, verandering, vertaling of enig ander gebruik van de gehele, of onderdelen van de, Website en zijn beschermde onderdelen, in welke vorm dan ook, is verboden.


Niets op de website kan worden geïnterpreteerd als een licentie of enig ander recht om een handelsmerk, dat wordt weergegeven op de website, te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dacapo of van de derden die het eigendom van het handelsmerk in kwestie bezitten.


Verantwoordelijkheid

Het gebruik van en bezoek aan de Website is op eigen risico en verantwoordelijkheid. Dacapo geeft geen garantie dat de software die wordt gebruikt op de website, de online applicaties of andere diensten of functionaliteiten via deze Website, zonder gebreken zijn, noch dat het gebruik hiervan zonder onderbrekingen zal zijn.


Dacapo stelt zich hierbij schadeloos voor elk van het hierboven vermelde, met inbegrip als voorbeeld enige nauwkeurigheid, conditie of geschiktheid voor een bepaald doel. Ondanks een verklaring of een uiting van het tegendeel op de Website, zal Dacapo op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor enig verlies van winst, inkomsten, of enige directe of indirecte schade, die kan ontstaan in verband met de Website of het gebruik van de Website of haar diensten en functionaliteiten.