Vilkår for bruk

Vennligst les disse vilkår og betingelser omhyggelig før du benytter deg av Dacapo’s hjemmeside (”hjemmesiden”). Ved å benytte hjemmesiden aksepterer du vilkårene nedenfor. Hvis du ikke er enig i vilkårene, ber vi deg om ikke å benytte hjemmesiden.


Eiendomsrett

Hjemmesiden eies og drives av Dacapo Stainless A/S (”Dacapo”), som er registrert i henhold til dansk lov, med hovedkvarter i Silkeborg, Danmark.


Brukerlisens

Du er velkommen til å orientere deg på hjemmesiden. Dacapo gir deg tillatelse til å se på hjemmesiden og til å skrive ut eller laste ned materiale, som vises der, til din egen personlige ikke-komersielle bruk, forutsatt at du, uten forbehold, aksepterer de vilkår og betingelser som står i denne avtale og forutsatt at du sørger for at alle påbud og forbud vedrørende opphavsrett, varemerke og annen eiendomsrett respekteres.


Du må ikke uten skriftlig tillatelse fra Dacapo på noen måte kopiere, reprodusere, laste ned, videresende eller distribuere innholdet av hjemmesiden, herunder tekst, bilder, lyd og video til offentlige eller kommersielle formål. Innholdet på hjemmesiden må heller ikke plasseres i rammer på tredjemanns hjemmesider (forbud mot framing).


Din bruk av hjemmesiden betyr at du godkjenner og aksepterer - uten endring - forbudene, vilkårene og betingelsene fremsatt her. Videre garanterer du ved din bruk av hjemmesiden, at du på ingen måte vil bruke hjemmesiden til formål som er rettsstridige, umoralske eller annet som er forbudt i henhold til disse vilkår.


Brukerinformasjon

Enhver form for informasjon eller materiale, som du måtte fremsende til hjemmesiden via e-mail eller på anden måte er og vil bli behandlet som værende ikke-fortrolig og ikke-opphavsrettslig beskyttet. Dacapo har rett til at bruke alt som du sender med post/e-mail til ethvert formål. Det er forbudt i enhver form å sende eller overføre materiale til/fra hjemmesiden, som måtte være ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk eller på noen måte i strid med noen lovbestemmelse.


Linker til og fra andre materialer

Dacapo kan fritt legge linker til tredjemanns hjemmesider på hjemmesiden. Dacapo har ingen kontroll over de dertil linkede hjemmesider. Dacapo er på ingen måte ansvarlig for innholdet av en sådan direkte eller indirekte linket hjemmeside. Dacapo gir ikke noen form for godkjennelse av firmaer eller produkter, hvor det opprettes et link. Dacapo forbeholder seg ensidig retten til, når som helst, å slette et link eller et linket program. Hvis du ønsker å besøke tredjemanns hjemmesider, som er linket fra hjemmesiden, skjer dette på dit eget ansvar.


Innhold

Dacapo er meget omhyggelig med opprettelse og å vedlikeholde hjemmesiden og med å sørge for at innholdet er korrekt og ajourført. Innholdet av hjemmesiden endres løpende uten forutgående varsel. Dacapo garanterer derfor ikke for at innholdet er korrekt og ajourført.
Besøkende på hjemmesiden aksepterer at Dacapo er fritatt for ethvert ansvar for hjemmesidens innhold, dens software og funksjonalitet eller for noen bruk, som gjøres av den.


Immaterielle rettigheder

Tekster, layout, tegninger, databaser og andre deler av denne hjemmeside og selve hjemmesiden er beskyttet av copyright. Noen navn, merker og logoer på hjemmesiden er beskyttede varemerker.


Enhver form for kopiering, bearbeidelse, oversettelse, modifikasjon og enhver bruk av hele eller deler av denne hjemmesiden eller dens beskyttede elementer, i enhver form og på enhver måte, er forbudt uten forutgående skriftlig tillatelse fra Dacapo.


Intet av det, som vises på hjemmesiden, må tolkes som en lisensrett eller annen rett til å bruke varemerke uten skriftlig tillatelse fra Dacapo eller tredjemann, som måtte eie varemerker, som vises på hjemmesiden.


Ansvar

Ditt bruk av og besøk på hjemmesiden foregår på eget ansvar. Dacapo garanterer ikke at den software som er brukt på hjemmesiden, og informasjonen, online applikasjonene eller noen annen service ytet ved hjelp av siden, er feilfrie, eller at bruken av dem vil være uten avbrytelser.


Dacapo fralegger seg uttrykkelig ethvert ansvar for ovennevnte, herunder for eksempel for nøyaktighet, stand, salgbarhet og egnethet til bestemte formål. Uansett om annet måtte være anført på hjemmesiden, er Dacapo på ingen måte ansvarlig for noen form for tap av fortjeneste, inntekter eller noen form for indirekte skader, som oppstår på grunn av eller i forbindelse med hjemmesiden eller ved bruk av noen av de ytelser, som anføres på hjemmesiden.